2017-12-13

DN förvillar om #metoo i riksdagen

Alla talar om Metoo men när riksdagen debatterade rörelsen var det glest i bänkraderna. Antalet ledamöter är 349 men bara 18 personer deltog eller lyssnade, inklusive jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Av de närvarande var endast tre män.
- Hans Rosén: Tre manliga politiker på plats när riksdagen debatterade Metoo, DN 11 december 2017

Eftersom det finns 197 män och 152 kvinnor i riksdagen så var den manliga närvaron 1,5 % och den kvinnliga 10 %. Innebär det att ointresset bara var aningen mindre kompakt bland de senare än bland de förra? Nej.

Här är en snabb replik med förklaring från en ledamot vars frånvaro ingalunda berodde på ointresse:
  1. Det här är en sk "Aktuell debatt" som partier kan begära. Den följer en särskild form, så inga replikskiften tillåts. Dessutom får bara en från varje parti delta.
  2. Den här debatten lades med kort varsel på en måndag. På en måndag har ledamöterna sedan länge saker inplanerade i sina valkretsar, då måndag inte är en dag då riksdagen vanligen har verksamhet i kammaren.
  3. Oftast är det de ledamöter i det utskott som debatterar som är på plats i kammaren. I aktuella debatter och i andra debatter. Ledamöterna skulle inte hinna med uppdraget om det vore så att man tittade på alla debatter i kammren som vissa dagar kan vara 9-23.
  4. Allt spelas in och kan ses i efterhand. Så gör jag ofta med debatter som jag är intresserad av.
  5. I dag har jag kommunfullmäktigemöte [i Gävle] och kan inte klona mig för att också lyssna på en, om än viktig, debatt i kammaren.
- Elin Lundgren (S) på Facebook, 11 december 2017

Jag gissar att den tyngsta punkten är nr 2. Problemet med måndagar + kort varsel är inget som vanliga medborgare utan koll på riksdagslivet kan förväntas känna till. Däremot kan man förvänta sig att DN:s journalister känner till det, eller tar reda på genom att ställa förutsättningslösa frågor. Och man kan definitivt kräva att DN:s politiska kommentator Ewa Stenberg känner till det. Men av någon anledning antyder hon inte ens den tänkbara förklaringen när hon intervjuar sig själv:
Varför var det så få?
- Ja, det kan man undra, det finns faktiskt ett nätverk att manliga politiker bildat för att stötta Metoorörelsen. Men det verkar inte vara stort i riksdagshuset, att döma av denna förmiddag. Det finns en kontrast mellan hur partiföreträdarna beskrev kampanjens sprängkraft och den glest befolkade kammaren. I vardagliga riksdagsdebatter är det många ledamöter som sitter på sina rum och lyssnar, men när det är något särskilt brukar de vilja visa sitt intresse och sitt stöd genom att gå till kammaren. Så var det inte i detta fall.
- Ewa Stenberg: Manliga Metoo-nätverket verkar inte vara stort i riksdagen, DN 11 december 2017

Det förefaller som om DN gjort ett billigt och lätt genomskådat försök att spä på politikerföraktet och därigenom få uppmärksamhet, klick och prenumeranter. Om det finns någon bättre förklaring så vore det intressant att ta del av den. Man ska ju inte dra förhastade slutsatser, oavsett hur frestande det kan vara.

2017-12-12

Bluffakuten om gulliga hus

Typiskt bluffinlägg vars svajiga svenska tyder på danskt påbrå.

Bluffakuten är en bra sida på Facebook som tipsar om sidor och kampanjer i den kanalen. Här är ett typiskt exempel på en "dela ett inlägg och vinn en oproportioneligt dyrbar vinst"-bluff. Så kallade tiny houses är en grej som verkar reta delnings-nerven extra mycket. De supergulliga husen brukar, om man köper dem nya färdigbyggda, ligga på sisådär en halv till en miljon. Huset på just denna bild kommer från California Tiny House och förefaller att ligga i den högre delen av det prisintervallet. För övrigt är alla deras hus unika så här lovar bluffarna bort någon annans hus.

Vad är grejen med att lura folk att dela på bilder? När den delats tillräckligt många gånger så lägger man till en länk i beskrivningen, och hoppas att tillräckligt många ska klicka på den. I typfallet går den till en sida hos ett företag som toleadoo GmbH eller någon av dess otaliga skumma karbonkopior till kolleger. Hos dem ska man fylla i ett formulär med namn, adress, epost och så vidare. Dessa kontaktuppgifter säljs sedan till spammare. Det är allt som händer. Några vinster – om man nu lockat med hus, presentkort eller något annat – delas naturligtvis aldrig ut eftersom de var rent påhitt från början.

2017-12-11

Lördagsfråga 492: Stolthet

  1. Ordet "flock" översätts i engelskan till pride – just när det gäller lejon.
  2. Pride and Prejudice hade blivit väl lätt. Bridget Jones dagbok är lagom lurig, då boken är en pastich på Austens bok.
  3. I vanlig stil finns det lite olika idéer om exakt vilka de sju dödssynderna är. Men stolthet brukar finnas med. Här brutalt exemplifierad i Seven (1995).
  4. Gilbert Baker framför hans första version av Pride-flaggan, så som den visades upp i San Francisco 1978. Notera (vilket är lättare med en färgbild) att den hade åtta färger. Av tekniska skäl försvann först rosa, sedan indigo.
Den relativt enkla tog Christian snabbt.

2017-12-10

Visst kan man bli utesluten ur Svenska akademien

Beträdes Ledamot med något som emot heder och ära går, varde han för altid utesluten.
- Svenska akademiens stadgar, XIX. §. ("nittonde paragrafen")

Det finns en uppfattning om att akademiens ledamöter inte kan uteslutas. Så är inte fallet. Det händer verkligen inte ofta – hittills har det skett en enda gång, när Gustaf Mauritz Armfelt uteslöts 1794. Men i stadgarna står det tydligt angivet när det kan bli aktuellt med uteslutning, liksom hur det går till:
Tå fråga är om Ledamots uteslutande, böra altid Tolf Ledamöter vara närvarande, hvilke sig utlåta igenom svarta kulor som utesluta, och hvita som bibehålla.
- Svenska akademiens stadgar, XX. §.

2017-12-08

Missförstådda låtar

Det sägs att en biograf en gång annonserade för filmen Ett dockhem med uppmaningen "Ta med barnen!" – lyckligt ovetande om att Ibsens berättelse inte alls är riktad till barn.

Jag vet inte om företeelsen med missförstådda titlar kallas något särskilt. Det borde den göra eftersom den är så vanlig, i synnerhet bland sånger.

Några exempel:

Olle Adolphsons Nu har jag fått den jag vill ha spelas ofta på bröllop. Det funkar utmärkt så länge som man inte lyssnar på texten. För där förekommer saker som "slutet har redan börjat för oss två" och "när slutade vi älska varandra".

James Blunts You're beautiful "...is not this soft romantic fucking song. It's about a guy who's high as a fucking kite on drugs in the subway stalking someone else's girlfriend when that guy is there in front of him, and he should be locked up or put in prison for being some kind of perv." –  James Blunt intervjuad i Huffington Post.

Bruce Springsteens Born in the USA tolkas mycket ofta som en patriotisk flaggviftarlåt. Ett typfall är när den spelades på Donald Trumps valmöten.  Men då är det refrängen man tänker på. Lyssnar man på själva texten så inser man att den handlar om en Vietnam-veteran – "sent me off to a foreign land/to go and kill the yellow man" – som försöker att återanpassa sig till det civila livet.

Green Days Time of your life (egentligen Good riddance) spelas ofta på skolavslutningar och liknande, som t.ex. sista avsnittet av Seinfeld. Det förvånade bandet eftersom den handlar om en flickvän som gör slut.

2017-12-07

Ingen bäverrumpa i glassen

Vaniljsmaken i din mat behöver inte komma från en vaniljstång. Den kan även komma från en bäverrumpa.
- Sekret från bäverbak ger vaniljsmak, Metro 15 september 2013
I ingrediensförteckningen på vaniljglassen står nämligen endast "naturlig arom", vilket många tolkar som att det är arom utvunnen ur vanilj, men som egentligen bara betyder att den är utvunnen med "naturliga metoder" ur växter eller djur.
I själva verket kan aromämnet i det här fallet vara utvunnet ur det sekret som bävern utsöndrar ur sina analkörtlar för att doftmarkera sitt revir, åtminstone i USA.
- Äkta vara: Naturlig bäverarom, 12 september 2013

Nyckelordet i båda artiklarna, liksom praktiskt taget alla andra som cirkulerade hösten 2013, är kan. Bävergäll eller castoreum är ett naturligt (äkta vara!) ämne som är säkert att konsumera. Det har en vaniljliknande smak som gör att det kan användas som ersättning för vanilj. Eller vad man nu ska kalla det, när bävergällen är långt mycket dyrare än äkta vanilj, för att inte tala om syntetiska smaker som vanillin. Skulle en tillverkare välja en dyrbar råvara framför en billigare, frivilligt och utan att antyda det på förpackningen? Bara för att lura sina kunder på, ja, vad?
Alarmist warnings about castoreum are overblown: its use is now exceedingly rare, and the typical consumer is unlikely to ever encounter castoreum in food.
- Snopes.com: Castoreum is produced from beaver secretions?

2017-12-06

1800-talets folkhem

När vi idag använder begreppet folkhem går det tillbaka till ett inlägg i andra kammaren 1928. Under rubriken "Folkhemmet, medborgarhemmet" gör talaren klart redan i första meningen att det ingalunda var något nytt ord som myntades:
Vid högtidliga och för övrigt ibland även vid vardagliga tillfällen tala vi gärna om samhället – staten, kommunen – såsom det för oss alla gemensamma hemmet, folkhemmet, medborgarhemmet.
- Per Albin Hansson (vid tillfället partiledare SAP, inget mer) den 18 januari 1928

Detta fick han senare kritik för, av partikamrater rentav, som menade att folkhemmets gulliga samförstånd stod i strid mot den marxismens oförsonliga klasskamp som man vid den här tiden fortfarande talade om i det partiet.

Men att jag skriver detta nu beror på en annan fråga. När blev folkhemmet förknippat med socialdemokraterna?
Det finns gott om socialdemokrater som gör gällande att det var just deras parti som byggde upp folkhemmets reformer, trots att flertalet nyordningar mellan 1930-talet och 1950-talet skedde mot bakgrund av politiskt samförstånd över blockgränserna.
- Dick Harrison: Lögner farligt vapen mot rasism, SvD 19 maj 2016

Och även om ordet använts "sedan 1928 i sin nuv. bet." (Svensk ordbok) så finns det belägg som är nästan lika gamla som SAP; kanske ännu äldre?

Som Adolf Fredriks Folkhem, öppnat på Norrtullsgatan 7 i Stockholm den 1 oktober 1898. Där fanns bibliotek, samlingssal och serveringslokal (med "billig mat och icke spirituösa förfriskningar"). Alla var välkomna, så länge de avhöll sig från starka drycker och partistrider. – Ur Adolf Fredriks folkhem, Social Tidskrift (1901).

Ett avgjort icke-socialistiskt exempel hittas hos föreningen Studenter och Arbetare. Den bildades för att "minska klyftan emellan de s k bildade klasserna och kroppsarbetarna", och verkade i universitets- och högskolestäderna. En rapport från Stockholmssektionens sammanträde är så fin att jag återger den i sin helhet:

Diskussion om varietéerna.
Föreningen Studenter och arbetare i Stockholm hade i söndags afton sammanträde. Sedan styrelseval förrättats, hvarvid den gamla styrelsen återvaldes, skred man till diskussion öfver ämnet, om varietéer. Diskussionen inleddes af hr Nyström, som sammanstälde varietéfrågan med frågan om njutningslystnaden. Njutningslystnaden borde förädlas, njutningen ledas i rätt riktning. I vårt land gjordes dock föga härför. Ett stort steg till detta syfte vore upprättandet af ett folkhem och väckande af solidaritetskänslan. Under diskussionens gång uppträdde många talare, som ej ville obetingadt fördöma varietéerna, emedan de äfven bjöde på goda prestationer. Men varietéerna borde rensas, förädlas. Då skulle de kunna hafva en kulturuppgift att fylla. Ty den höga konsten på operan vore för förnäm för folket. Folket behöfde faktiskt mycket af det som nu bjudes på varietéer. Men spritserveringen borde borttagas och med detsamma ginge det nog så, som en talare framhöll, att den nyktra, kritiska publiken gåfve sitt misshag öfver osedliga prestationer tillkänna. Från flere håll framhölls, att det vore förvånande, att icke staten understöder de försök, som gjorts att föranstalta folkkonserter och dylika för folket afsedda förlustelser med förädlande syfte.
- Tidningen Kalmar den 15 januari 1896

Jag har inte undersökt närmare huruvida hrr studenter lyckades minska klassklyftan nämnvärt.

För övrigt ligger artikeln efter en där utrikesministerns svenskhet reds ut (greve Carl Douglas var född i Schweiz men hade en svensk far, för på den här tiden var det bara helsvenskar som kunde bli statsråd) och före en där överingenjör Andrées ballongexpedition diskuteras.

2017-12-05

Ett vaccin återkallas

Denguefeber är en av världens stora sjukdomar. Årligen smittas hundratals miljoner och tiotusentals dör. Dessutom har den blivit allt vanligare de senaste decennierna. Man har heller inte haft något vaccin, förrän relativt nyligen. Efter att (enligt uppgift) ha lagt ner 20 år och sisådär 15 miljarder kr så lanserades hösten 2016 ett program på Filippinerna, där barn med särskilt hög risk vaccinerades.

Men hur omsorgsfulla man än varit så är det alltid lurigt med nya läkemedel. När man går från aldrig så stora kliniska undersökningar till att använda preparat skarpt så innebär det att signaler som så att säga varit för svaga för att mäta i kontrollgrupperna kan bli märkbara. Eller så upptäcker man saker när man analyserar och analyserar om data från undersökningarna på längden och bredden.

Det är också vad som hänt med det nya dengue-vaccinet. Tillverkaren Sanofi upptäckte att även om vaccinet Dengvaxia ger gott skydd hos patienter som haft denguefeber, så hade det motsatt effekt hos patienter som inte haft denguefeber.

Vad gör man då? Man meddelar världen vad man upptäckt. Man uppdaterar bipacksedlar och motsvarigheter till FASS. Man avbryter vaccinationsprogrammet tills man avgjort hur man ska fortsätta.
Based on the new analysis, Sanofi will propose that national regulatory agencies update the prescribing information, known as the label in many countries, requesting that healthcare professionals assess the likelihood of prior dengue infection in an individual before vaccinating. Vaccination should only be recommended when the potential benefits outweigh the potential risks (in countries with high burden of dengue disease). For individuals who have not been previously infected by dengue virus, vaccination should not be recommended.
- Sanofi Pasteur: Sanofi updates information on dengue vaccine, 29 november 2017

Vad man inte gjorde var att mörka. Eftersom det, en vida spridd myt och nidbild till trots, inte är så Big Pharma jobbar.