2017-08-22

1794 års kilobit

Du telegraf!
Din tjenst till slut
För mycket optisk
Du liksom jag, har sjungit ut,
Det längre sig ej bar.
- Elias Sehlstedt tar 1869 farväl av Sandhamn och dess telegraf

1869 fanns det fortfarande två sorters telegrafer i drift, åtminstone i Sverige: De nya moderna elektriska och de gamla optiska.

Vad var en optisk telegraf? I princip en avancerade vårdkase. Man "signalerade" tecknen visuellt från station till station. I Chappes franska konstruktion som togs i bruk under revolutionen användes stänger, i Edelcrantz svenska förbättring luckor. Luckornas funktion är enkel att förklara för en modern lite mer teknisk publik, för de motsvarar bitar. Varje tecken utgörs av tre gånger tre bitar. De avläses kolumnvis från vänster till höger med den minst signifikanta biten överst. Sålunda signalerar telegrafen i Furusund 636. Det har, enligt Palle Lindkvist, den glädjande tolkningen "Våra hafva skingrat de fientliga".

De optiska telegraferna ställde vissa krav: Man fick ha en optisk telegraf per mil eller så, gärna på höjder (det finns fortfarande några Telegrafberg på sina ställen som minner om den tiden). De krävde någorlunda god sikt och dagsljus. Bemanningen fick ständigt hålla utkik mot grannarna vilket var tröttsamt. Men när de fungerade som de skulle var de oöverträffade i snabbhet. Tränade telegrafister kunde uppnå en hastighet av 12 tecken i minuten. Eftersom varje tecken var nio bitar ger det en överföringshastighet på 6,5 kbph (kilobit per timme). Inte så illa för en teknik som först togs i bruk 1794!

Bloggen om Blidö: Den optiska telegrafen på Furusund, 3 mars 2011

2017-08-21

Lördagsfråga 477: Döden i labbet

 1. Jag är inte säker på om detta verkligen är Cecil Kelley (källa: 10 Worst Cases of Radiation Poisoning, ABC News) men historien är så bra så ville jag ha med den ändå. I korthet: I en tank fanns en lösning med flera kilo plutonium. Kelley slog på "vispen". När lösningen virvlades runt så samlades plutoniet i mitten. Där bildade den en kritisk massa som under en kort stund gav upphov till mycket kraftig strålning. Kelley dog 35 timmar senare. Längre på WP: Cecil Kelley criticality accident.
 2. Harry Daghlian, Los Alamos, tappade en bit volframkarbid vid precis fel tillfälle. Han dog 25 dagar senare.
 3. Året därpå utförde Louis Slotin, Los Alamos, ett liknande experiment med samma plutoniumklot som Daghlian då han slant med skruvmejseln. Han dog nio dagar senare.
 4. Karen Wetterhahn var professor i kemi på Dartmouth College. Vid ett tillfälle arbetade hon med det absurt giftiga ämnet dimetylkvicksilver, och fick en eller två droppar på händerna. Trots att hon bar latexhandskar så trängde vätskan igenom så snabbt och effektivt att hon förgiftades och dog tio månader senare.
Fyra som dödats under laborationer: Tre av fysik, en av kemi. Det kom Lars Willen fram till.

2017-08-20

Nordkoreas trepartisystem

Arbetarpartiet, socialdemokraterna, och chondoisterna. Jag har inte hittat några exempel på hur de två sistnämnda symbolerna används på riktigt.

Trodde du att Nordkorea bara har ett parti? Fel fel fel! De har tre.
 1. Koreas arbetarparti är det parti man tänker på. Det är det som är staten, som har Kim Jong-il som evig generalsekreterare, med mera. De har 607 platser av 687 i Högsta folkförsamlingen (riksdagen); många, men långtifrån alla.
 2. Koreanska socialdemokratiska partiet ansluter sig, på papperet, till en nationell socialdemokratisk politik som passar landets "historiska förutsättningar och nationella drag". Men den politiken har de inte drivit längre tillbaka än 1980-talet. Utifrån Proletärens intervju med partiledaren förefaller det att ha varit Nordkoreas folkpartister eller kanske moderater, med "många ättlingar till företagare, men också en del tjänstemän och chefer". Att de stödjer arbetarpartiets linjer och politik behöver man dock inte betvivla. De har 50 platser i Högsta folkförsamlingen.
 3. Chondoistiska Chongupartiet är Nordkoreas kristdemokrater. Chondoismen (som skrivs "chendoism" i sydkoreanska sammanhang) uppstod på 1800-talet som en ny-konfuciansk rörelse med inslag av bland annat koreansk schamanism. Det metafysiska arvet är inte särskilt tungt. Till exempel tror man inte på ett liv efter döden. Däremot torde deras religiösa syn på Ledaren som himlen personifierad vara lätt att förena med de högtravande hedersbetygelser som är standard även i officiella sammanhang. Det stödjer helhjärtat arbetarpartiets linjer och politik. Partiet har 22 platser i Högsta folkförsamlingen.
De åtta platser som återstår är fördelade mellan en organisation för nordkoreaner som bor i Japan och så några platser som är betecknade som "oberoende". Vad som är viktigare än partitillhörighet är dock att alla ledamöter, utan undantag, ansluter sig till Demokratiska fronten för fosterlandets återförening.

Se även Proletären i Nordkorea 5: Tre politiska partier – total enighet för helt oironisk skildring av diktaturen med tre partier. Liksom bilköer, fria frisyrer och patrioter överallt.

2017-08-19

Lördagsfråga 477

Jag är inte helt säker på en av bilderna. Det ger lite krydda åt en annars enkel lördagsfråga.

2017-08-18

Hur man slipper muslimska terrorister

Åren 1909-1913 befann sig general John "Black Jack" Pershing på Filippinerna, som då var en amerikansk koloni. Han skulle omsider bli berömd, få vapensystem uppkallade efter sig, med mera; sådant väger alltid tungt när skrönor ska spinnas.

För det sägs om Pershing att han tillämpade lika okonventionella som effektiva metoder mot de upprorsmakare som råkade vara muslimer. En av berättelserna som cirkulerar skulle kunna kallas Den femtionde fången:
Pershing "caught 50 terrorists who did tremendous damage … and he took the 50 terrorists and he took 50 men and dipped 50 bullets in pig's blood. You heard about that? He took 50 bullets and dipped them in pig's blood. And he has his men load up their rifles and he lined up the 50 people and they shot 49 of those people. And the 50th person, he said, you go back to your people and you tell them what happened."
- The Real Story Behind Donald Trump's Pig's Blood Slander, Time 24 februari 2016

... Och sedan var det slut med muslimskt bus för en lång tid framåt – åtminstone enligt sagan. För visst är det en saga, lämpad att berättas kring lägereldar, i mindre omdömesgilla kommentarsfält eller i Vita huset.

Andra berättelser kan rubriceras Avskräckande slaktavfall. De är enklare och brutalare, och går i korthet ut på att muslimska terrorister begravdes med svindelar (lägg till så många otäcka detaljer som stämningen kräver). De är också mindre originella. För de har berättats många gånger och tillskrivits flera olika personer i flera olika sammanhang.

Här är ett tidigt exempel på hur åtminstone påståendet, sant eller inte ("it is reported") förekommit på just Filippinerna:

Col. Rodgers, it is reported, with a desire to teach the natives a lesson, ordered the body of the fanatic buried with a pig, which is the greatest insult that can be offered to the pork-hating Mohammedans. The event was widely advertised, and 2,000 Moros closed in about Jono and practically lead siege to the city. They grew more and more aggressive, and Gen. Wood finally sent an expedition against them.
- Lewiston Evening Teller, 17 december 1903

Episoden återanvändes i filmen The Real Glory (1939), som utspelas på Filippinerna 1906. Här hotar dr Bill Canavan (Gary Cooper) en tillfångatagen muslimsk upprorsman med att begravas i ett grisskinn. Dennes förskräckta reaktion visar de omgivande filippinska soldaterna vilken stackare de har att göra med.

För ytterligare exempel, se Snopes: General Pershing on How to Stop Islamic Terrorists. Notera att alla skrön-regler utesluter nämnandet av den okände Rodgers; antingen får en kändis som Pershing få huvudrollen, eller så får namnet utelämnas helt.
A leading Israeli rabbi has proposed hanging bags of pig fat in buses to deter Muslim suicide bombers who may want to avoid contact with an "unclean" animal.
- Suicide bombing 'pig fat threat', BBC 13 februari 2004
[Frants Klintsevitj, ledamot i duman] föreslog att de döda terroristerna, för att förhindra att de blir martyrer och kommer till paradiset, borde rullas in i svinhud och därefter grävas ned. Förebilden är enligt Klintsevitj hur de brittiska kolonialisterna hanterades med muslimska upprorsmakare.
- Massgrav nästa för död terrorist, DN 28 november 2002

Här har britterna kommit in. Det leder tankarna till det blodiga Sepoyupproret 1857-1858. Dess utbrott är värd att återge, här från två olika ställen:
De exakta orsakerna till upproret är föremål för debatt. Det började som ett myteri bland indiska soldater i brittisk tjänst, sepoys, men kan även anses ha haft karaktär av uppror mot utländskt styre. Det var närmast föranlett av sårade religiösa känslor och upplevelsen av sociala orättvisor.
The final spark was provided by the ammunition for the new Enfield P-53 rifle. These rifles [...] had a tighter fit than the earlier muskets, and used paper cartridges that came pre-greased. To load the rifle, sepoys had to bite the cartridge open to release the powder. The grease used on these cartridges was rumoured to include tallow derived from beef, which would be offensive to Hindus, and pork, which would be offensive to Muslims.
- Wikipedia: Sepoyupproret; Indian Rebellion of 1857

Igen: Det gick ett rykte om att ett fett, som de inhemska soldaterna i sin tjänst behövde sätta i kontakt med munnen, var kränkande för hinduer och/eller muslimer (ett ovanligt tydligt exempel på hur ett rykte kan anpassas för olika målgrupper). Det är historiskt belagt att detta rykte blev den tändande gnistan för upproret. Det kan jämföras med de tvåtusen moros som samlades kring staden Jono. Det kan också jämföras med att det inte verkar finnas något belägg för att metoden med avskräckande slaktavfall någonsin fungerat. Tänk om det varit så enkelt!

2017-08-17

Napoleon har aldrig funnits

Napoleon Bonaparte, om hvilken man skrifvit och talat så mycket, har alls icke existerat. Han är blott en allegorisk personlighet, den personifierade solen; och vårt påstående skall erkännas, då vi bevisa, att allt, hvad man berättat om Napoleon den Store, är lånadt från den store planeten. [Det var länge helt OK att beteckna solen som "planet"]
Det stora förlagshuset Bonnier började som Albert Bonniers Förlag 1837, och detta var faktiskt deras allra första utgivning: Bevis att Napoleon aldrig har existerat : Stort erratum. Författaren hette Jean-Baptiste Pérès och var professor i matematik och fysik i Lyon. Syftet med pamfletten var inte att revidera historien utan en drift med de som redan på den tiden försökte att förklara religioner som mänskliga påhitt, symboler och allegorier och så vidare.

Texten finns utlagd i sin helhet och rekommenderas härmed. Avslutningsvis en anmärkning från den tyske översättaren; den svenske översättaren (som kanske var A. B. själv) hade använt den översättningen istället för det franska originalet.
Utkommen några århundrade senare, skulle en skrift sådan som denna kunna uppväcka tvifvelsmål om sanningen af Nittonde århundradets historia; i våra dagar är satiren klar för allas ögon.
- Wikisource: Bevis att Napoleon aldrig har existerat, den tyske översättarens anmärkningar

2017-08-16

Sjön på Södermalm

Idag finns den bara kvar som namn. Men det var först på 1850-talet som Fatburen, sjön på Södermalm, fylldes igen för att ge plats åt Södra station. Här är utsnitt från fyra kartor, hämtade från den excellenta Stockholskällans excellenta karttjänst där man lätt och snabbt kan jämföra kartor från olika år, decennier och sekler.

Här är förresten samma plats idag.

Namnet Fatburen är detsamma som Fataburen (tidskrift utgiven av Nordiska museet) och avser ett förråd för kläder eller andra dyrbarheter. Att sjön fick det namnet ska ha berott på att den var så rik på fisk. Det var den inte längre sedan stadens ökande folkmängd börjat göra sig påmind, och inte minst allt avfall som man dumpade i sjön. I början av 1800-talet var den tidigare fiskrika sjön mer ett träsk, även kallat Döda havet, och en pålitlig härd för malaria och annat.

Wikipedia: Fatburen

Se även Faktoider: Stockholmsträsket för en motsvarighet lite längre norrut.

2017-08-15

Plankvägsmanin

En del spekulationsbubblor är mer kända än andra. Tulpanmanin, IT-bubblan och Kreugerkraschen hör till de välkända. Söderhavsbubblan, Mississippikompaniet och 1800-talets järnvägsmani är mindre kända. Och bland de direkt okända torde vi hitta plankvägsboomen.

Vad är en plankväg? En väg gjord av trä. Som här, i staten Washington vid sekelskiftet 1900:

Eller här, i Alaska 1938:

Men plankvägarnas verkliga storhetstid inträffade i mitten av 1800-talet, långt innan motorfordon kom på fråga. En viss George Geddes lät anlägga den första plankvägen i USA, närmare bestämt i North Syracuse, NY 1846. Han bedrev därefter intensiv propaganda för plankvägarna ur en rad aspekter. Som till exempel den ekonomiska:
Beträffande [plank]vägen i Toronto, som slets ut på åtta år ... Fann man att kostnaderna för att underhålla en McAdam-väg [makadam] utan vidare är högre än för en plankväg - bortsett från den stora skillnaden i anläggningskostnad.
Under några hektiska år anlades tusentals kilometer med trävägar över hela USA. Arbetet utfördes av hundratals plankvägsföretag, som naturligtvis hoppades att dra in storkovan på vägtullar.

Inte för att det var något större fel på plankvägarna i sig, givet att man räknat rätt i kalkylerna för respektive avsnitt. Felet låg i de upphaussade förväntningar man hade på deras generella lönsamhet. Senare delen av 1800-talet var plankvägsföretag vanliga i konkursbranschen. Å andra sidan anlades plankvägar även långt senare, men utan (får man hoppas) de tidigare förväntningarna på att skära guld med täljkniv.

Bevarat avsnitt av en plankväg anlagd i Kalifornien 1915.

Wikipedia: Plank Road Boom; Old Plank Road

2017-08-14

Lördagsfråga 476: Faktoider-bloggen 10 år

 1. Faktoider (Forum 2008)
 2. Fler faktoider (Forum 2009)
 3. Är det verkligen sant? (Ordalaget 2009)
 4. Strutsen gjemmer ikke hodet i sanden (Pax 2010) [översättning av Är det...]
 5. Nya ord med historia (Ordalaget 2010)
 6. Tredje rikets myter (Forum 2011)
 7. Blindspår (Leopard 2012)
 8. 1914 (Forum 2014)
 9. Faktoider-bloggen (2007-)
Faktoider har jag sysslat med sedan våren 2003, och med denna blogg sedan den 14 augusti 2007. Hittills har det blivit åtta utgivna böcker (plus en översatt då), 3649 publicerade bloggposter, en hel del på sociala medier och en del dessutom; och mer ska det bli.

Den 476:e (om jag räknat rätt) lördagsfrågan satte Tomas utan vidare.